Klavye Tuşlarının Anlamı

 

Klavye Tuşlarının Anlamı

 

[Pause]

Pause - Bekle. Makinanın işlemesini geçici olarak durdurur. Devam etmek için; DOS altında çalışıyorsanız bir harf tuşuna, Unix altında çalışıyorsanız tekrar bu tuşa basın.

 

[PrtSc]

PrintScreen - Ekranı yaz. DOS sistemlerde ekranda görünen tüm karakterleri yazıcıdan yazdırmak için kullanılır.

 

[ScrollLock]

ScrollLock - Kayma kilidi, kayma kontrolü. Unix sistemlerde [Pause] tuşu gibi vazife görür.


Shift Tuşları
Bu tuşlar klavyedeki diğer tuşlarla birlikte kullanılırlar ve beraber kullanıldıkları tuşların işlevlerini değiştirirler.

 

[CapsLock]

CapsLock - Büyük harf kilidi. Harf tuşlarının işlevini değiştirir ve [CapsLock] ışığını yakar-söndürür. Harf tuşları; ışık yanık olduğunda büyük harf, sönük olduğunda küçük harf çıkarır.

 

[NumLock]

NumLock - Sayı kilidi. Nümerik klavye tuşlarının işlevini değiştirir ve [NumLock] ışığını yakar- söndürür. Nümerik klavye tuşları; ışık yanık olduğunda sayı tuşu, sönük olduğunda kursor hareket tuşu olarak çalışır.

 

[Alt]

Alternate - Alternatif. Bu tuş yalnızca harf tuşları ve harf grubundaki sayı tuşları ile birlikte çalışır. DOS altında; bu tuşa basıp nümerik klavyeden "1" ile "255" arasında bir sayı girdiğinizde ise sayının karşılığı olan ASCII karakter çıkar. Örneğin; 65 girdiğinizde A harfi çıkar. Unix sistemde bu tuş bir işe yaramaz(Kullanmak için detaylı teknik bilgi gerektiren tanımlamalar yapmak gerekir).

 

[Ctrl]

Control - Kontrol. Bu tuş basılı olarak başka bir tuşa basıldığında ayrı bir anlama gelir (kontrol kodları). Harf tuşlarını, kursor hareket tuşlarını, fonksiyon tuşlarını ve bazı işaret tuşlarını etkiler.

 

[Shift]

Shift - Kaldırma, kaydırma. Tuşların üst kısmında yazılı karakterleri çıkarmak için kullanılır. Harf tuşları ile birlikte kullanıldığında büyük harf çıkarır.

 

[CapsLock] ve [NumLock] ışıklarının yanık veya sönük olma durumuna göre işlevi ters çevrilir.

 


Fonksiyon Tuşları


Bu tuşlar basıldıklarında çalışmakta olan programın özel bir takım işler yapmasını sağlar.

 

[BackSpace], [BS]

BackSpace(Klavyenizde harf grubunun solundaki [Enter] tuşunun üstündeki sol-yönlü büyük ok tuşu) - Geriye sil. En son yazdığınız karakteri siler.

 

[Del], [Delete]

Delete - Sil. Kursorun altında olduğu karakteri siler ve sağdaki karakterleri sola kaydırır.

 

[Enter]

[Enter] - Gir, kabul. Yazdığınız komutun veya bilginin işlenmesini veya kabulünü sağlar.

 

[Esc]

Escape - Kurtul. Yapmakta olduğunuz işlemi terk ederek bir önceki menüye veya işleme dönmek için kullanılır.

 

[F1] - [F12]

Fonksiyon. Belli bir işlem sırasında doğrudan bazı program opsiyonlarına erişmek için kullanılır.

 

[Ins], [Insert]

Insert - Araya gir. Bu tuştan sonra gireceğiniz karakterler var olan yazının arasına sokulur.

 


Kursor Hareket Tuşları


Bu tuşlar ekranda görünen kursoru hareket ettirmek için kullanılır.

 

Sol yönlü ok
Kursoru sola doğru yatay hareket ettirmek için kullanılır.

 

Sağ yönlü ok

Kursoru sağa doğru yatay hareket ettirmek için kullanılır.

 

Yukarı yönlü ok, [LnUp]

Kursoru yukarı doğru hareket ettirmek için kullanılır.

 

Aşağı yönlü ok, [LnDn]

Kursoru aşağı doğru hareket ettirmek için kullanılır.

 

[PgUp], [PageUp]

PageUp - Sayfa yukarı. Bir önceki sayfaya (ekrana) dönmek için kullanılır.

 

[PgDn], [PageDown]

PageDown - Sayfa aşağı. Bir sonraki sayfaya (ekrana) geçmek için kullanılır.

 

[Home]

Home - Ev, yuva. Kursoru satırın (alanın) en başına götürmek için kullanılır.

 

[End]

End - Son. Kursoru satırın (alanın) en sonuna götürmek için kullanılır.

 

[Tab]

Tab. Tabular (yatay) hareket için kullanılır. Düz basıldığında soldan-sağa (ileri), [Shift] ile basıldığında sağdan-sola (geri) hareket sağlar.

 

 

Diğer Tuşlar

 

Diğer tuşlar ise girdiğiniz bilgileri oluşturan karakterleri çıkaran tuşlardır:


[A] - [Z] Alfabenin harfleri. Bu tuşlara bastığınızda çıkacak harfin büyük veya küçük olması [CapsLock] ışığı ve [Shift] tuşu tarafından belirlenir.


[0] - [9] Rakam tuşları, sayıları yazmak için kullanılır.

 

[Shift] tuşu ile birlikte basıldıklarında üst taraflarındaki işaretler çıkar. [CapsLock] tuşundan etkilenmezler.
Bu tuşlar çeşitli noktalama işaretlerini çıkarmada kullanılır. Normal basıldıklarında alt taraflarındaki işaretler, [Shift] tuşu ile basıldıklarında üst taraflarındaki işaretler çıkar. [CapsLock] tuşundan etkilenmezler.

 

Türkçe F-Klavyeye çevrilenler gibi, bazı klavyelerde Türkçe harfleri çıkarmak gayesiyle, tuşlarının işlevini değiştiren Klavye Uyarlayıcı programlar çalıştırılmaktadır.


 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !